ZAPLANUJ SPOTKANIE - SKORZYSTAJ Z PROMOCJI !!!

Każde spotkanie jest prowadzone w sposób indywidualny, poprzez dobór odpowiedniej metody pracy. Pracując wspólnie nad problemem mamy możliwość pełnego obrazu sytuacji i znalezienia źródła oraz doprowadzenia do uwolnienia z obciążeń zarówno dziecka jak i rodziny. Otwartość i gotowość są podstawą do wspólnej podróży, do której serdecznie zapraszam

Czym jest uzależnienie
u młodego człowieka?

W najwłaściwszych słowach jest wskazówką dla rodzica do przemyśleń oraz zwrócenia uwagi na głęboki problem, który nie koniecznie dotyczy samego dziecka. papa termozgrzewalna Nie jest z pewnością powodem do wpadania w panikę, tylko okazją do przyjrzenia się relacjom rodzinnym z innej perspektywy. Jest możliwością do zbudowania wzajemnych relacji w nowym duchu zrozumienia, akceptacji i miłości. Jest szansą do uświadomienia sobie tego, co naprawdę jest istotne, bez udawania, pozorów oraz sztucznych wartości. Tak żeby każdy członek rodziny odnalazł właściwe dla siebie miejsce, pozycje i szacunek a ewentualne sekrety rodzinne ujrzały światło dzienne oczyszczając mroczną atmosferę.

Szansa

Nawet jedno spotkanie przynosi efektywne korzyści

Dziecko i jego problem

Problem dziecka jest problemem całej rodziny dlatego wymaga głębokiego spojrzenia

Świadomość

Uświadomienie sobie źródła problemu jest kluczem do zdrowia Twojego dziecka

Uwolnienie

Wspólna praca uwolni Twoje dziecko a rodzina odzyska spokój

Dajmy sobie szansę

Bądź w każdej chwili swojego życia otwarty i gotowy na rozmaitość możliwości, które stwarza boska opatrzność dla rozwiązania Twoich problemów, po prostu zaufaj

Skontaktuj sięKiedyś pewien grecki filozof powiedział:

Nic nie dzieje się przypadkowo, zawsze jest jakaś przyczyna i konieczność”  Platon

Wiadomo, że kiedy dziecko wpada w uzależnienie wszystko inne traci sens, rodzice nie mają chęci na nic a ich życie koncentruje się na znalezieniu rozwiązania.

Co życie chce nam powiedzieć poprzez takie trudne losowe zdarzenie, a może, do czego nas zachęcić lub nawet zmusić?

Szukamy rozmaitych rozwiązań, koncentrujemy się głównie na dziecku. Ale czy na pewno tam znajduje się rozwiązanie?

Chciałabym zwrócić uwagę rodziców na prawdziwe źródło problemów dziecka, na spojrzenie z głębszej perspektywy, na istotę rodzinnych powiązań i ich wpływu na rozwój i życie dziecka. Bo tylko z takiej perspektywy patrząc, można skutecznie, trwale i szybko uwolnić dziecko z obciążenia które na siebie przyjmuje.

Chcąc pomóc dziecku do 18 roku życia wystarczy, że rodzice nawet sami zwrócą się z prośbą o spotkanie i wspólną pracę, czasami nawet bez udziału dziecka.

Dzieci czerpią siłę życiową od swoich rodziców, dziadków i całej rodziny, jednak kiedy w rodzinie zachwiana jest równowaga systemowa dzieci swoim zachowaniem, chorobami lub innymi zachowaniami chcą nam pokazać problem. Problemy te niestety nie są takie oczywiste i najczęściej nikt w rodzinie nie jest ich świadomy i dlatego wymagana jest głęboka praca w celu dotarcia do źródła. Uświadomienie sobie przez rodziców źródła problemu oraz okazanie miłości i uszanowanie odpowiedniego członka rodziny uwolni ich dziecko od nałogu a samym rodzicom przywróci wewnętrzny spokój oraz wzbogaci ich o siłę miłości i świadomości. Jest to niezwykle wartościowa praca pokazująca jak bardzo silne są więzy rodzinne i jak bardzo destrukcyjnie może oddziaływać siła nienawiści, wyparcia oraz braku szacunku w relacjach pomiędzy rodzicami często dotyczy to również i dziadków.

Kiedy większość konwencjonalnych metod zawodzi zapraszam rodziców na spotkanie które uwolni Państwa dziecko a Wam samym przywróci spokój i równowagę.

Spotkania we Wrocławiu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na adres email podany w zakładce kontakt.